03 junio, 2007

La Guardia Civil investiga al Concello de O Grove por corrupción urbanística

01/06/2007
El Grupo de Delitos Urbanísticos interrogó a funcionarios y se llevó documentación.
La operación se centra en el caso de Raeiros y de otras urbanizaciones con problemas legales.
Muchas veces se ha comparado O Grove con Marbella por su urbanismo caótico y repleto de flagrantes ilegalidades a pie de playa que han destrozado una de las mejores costas de Galicia. El recién creado Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, formado tras el escándalo marbellí de la operación Malaya, se ha estrenado en la comunidad abriendo una investigación por presunta corrupción urbanística en el concello. La investigación, que se centra en la oficina del aparejador municipal. La irrupción de los agentes provocó momentos de gran sorpresa y nerviosismo entre los trabajadores de la oficina del aparejador municipal. Las preguntas no fueron sólo dirigidas a los funcionarios de este departamento del Ayuntamiento, sino también a otros empleados municipales, a los que se interrogó sobre sus compañeros y por determinadas obras ilegales existentes en el municipio.En la investigación por corrupción urbanística abierta en el Concello de O Grove el caso Raeiros parece ser sólo la punta del iceberg. Éste es uno de los casos más llamativos de los existentes en el municipio arousano. Junto a la playa de Raeiros, en San Vicente do Mar, ha aparecido una mole de cemento que enseguida llamó la atención de vecinos y partidos políticos.Las obras se construyeron con licencia para apartotel, aunque en la práctica se trata de 52 chalés individuales y con finca privada y en donde, de momento, no hay las zonas comunes características de los apartoteles.

18 comentarios:

Conroibo dijo...

O Sr. Alcalde en funcións está tranquilo pola obra de Raeiros.
Pero pode estar tranquilo cando en máis de 600 expedientes urbanísticos no fixo nada para abrir eses mesmos expedientes para a reposición da legalidade, cando non fixo nada para que a maioría deles ou unha parte importante caducaran, cando non fixo nada por cobrar euro ningun das sancións, cando non fixo realmente nada para paralizar as obras ilegais, cando concedeu algunha licenza a pesar das denuncias da P.L. que decía que non se axustaba á concedida, cando aínda non derrubou ningunha obra a pesar das ordes dos tribunais?. A verdade eu se fora el non estaría tan tranquilo.

Anónimo dijo...

El está tranquilo porque xa demostrou en varias ocasións (é o mal do partido popular en xeral), que está por riba do ben e do mal. A esto o tiñan acostumados tanto a Xunta e o Estado, como a Xustiza, e xa era hora que tanto uns como os outros se puxeran as pilas neste asuntos, ainda que chegaron tarde para salvar a costa do noso pobo e de outros.
Miguelín por ahora non é culpable de corrupción, nin sequera é presunto pero é sospeitoso, e se eso non lle altera o sono é que non ten escrúpulos.

LiSa RoWe dijo...

Eu só teño que dicir, que Tranquilo morreu cagando (como dí ese famoso refrán que todos coñecemos)...

carlos lema dijo...

En canto o tema das denuncias, debemos distinguir o seguinte:
1) Hai denuncias de partidos (BNG) e particulares, anonimas, internet, etc.
2) Froito desas denuncias interven a fiscalia por medio da recen creada Brigada de Delitos Urbanisticos.
3) Agora toca estudiar todo o mogollon que levaron. Dende o meu mediano coñecemento de profesional do dereito, podovos dicer que hai cousas máis que gordas para levar por diante a alguen,.
Sabías que.....

O 11 de xaneiro do 2003 a CM de Goberno do Concello de Ogrobe concedeu licencia de obra (Exp. 336/01) a favor de Manuel XX para a construccion de 2 vivendas unifamiliares adosadas na parcela nº 8 da Urbanizacion Montemar, se ben o promotor é a empresa ALBA AYOS S.L.

Sabías que a Oficina Técnica Municial (para entendernos , o Aparellador do Concello) o dia 12 de xuño do 2003 emite informe favorable de primeira ocupacion, afirmando que as obras se axustan a licencia concedida (Exp. 286/03)

Sabias que o 23 de xuño do 2003 a Policia Local de Ogrobe emite parte de denuncia de que as obras NON SE AXUSTAN a licencia concedida, dado que en vez de DOUS ADOSADOS son CATRO OS CONSTRUIDOS..

Sabias que o 8 de xullo do 2003 a Oficina Técnica Municial (para entendernos , o Aparellador do Concello) volve a emitir un novo informe en sentido contrario o que dixera 25 dias antes.

Sabias que o 21 de agosto do 2003 o Secretario do Concello emite informe no que en sintese manifesta a) que as obras non se axustan a licencia concedida, b) que procede ordenar a suspension das obras. (Escrito de saida do Concello 5870 de 27/08/03)

Sabias que a Norma Transitoria 5 da Urbanizacion Montemar (paragrafo segundo, folla 9) SO PERMITE A CONSTRUCCION DUNHA VIVENDA POR PARCELA.

Sabias que o Sr. Alcalde non ordena tomar ningunha medida o respecto: Nin paraliza as obras, nin procede a suspension da licencia nin nada de nada.

Sabías que os catro chalets en cuestión foron vendidos, o promotor colleu os cartos, nadie foi sancionado e aquí os que teñen cartos e poder fan o que queren

Como veredes, son so duas perlas, e desas hai para dar e tomar. Pouco tera que investigar o fiscal e a Brigada de Delictos Urbanisticos para atopar evidencias mais que notables para meter a Cachuli e compañia na Lama... e eso sin falar dos incrementos patrimoniais de alguns persoeiros.

A cova da loba dijo...

Facede o favor de ler o que publica o Faro e o que publica A Voz, cada día, dende que comezou o asunto da intervención da Brigada de Delitos Urbanísticos. No primeiro caso, o trampón engominado fáille o traballo sucio a Cachuli (que está diarreico perdido) e ponse a limparlle a porquería do expediente. No segundo, a xente da Voz mantén unha postura neutral de información, sen traballar ao servicio do PP.
Alguén xa pideu que lle fixeramos boikot ao Falo de Méndez, pois é o momento de insistir nese boikot, nunca comprar ese bodrio enfermo que publica un xuntaletras barateiro ao que se lle chafou o de ser o xefe de prensa do Concello do Grove (xa acordaran ata os sueldo, uns tres mil euros netos...) que xa lle prometera Cachuli polos servicios prestados, e que agora non cobrará... Méndez eres un indecente, mafioso e servil ao poder... Lixo das jaivotas-.

Anónimo dijo...

Ben ao fin parece que o imperio da lei chega a Ogrobe, non foi sen tempo. Ben tanto nesta vila como noutros concellos cercanos calquera que pasee un pouco por aí xa ve que o urbanismo é un escandalo, non fai falla para iso ser arquitecto nin avogado senón ter un pouco de sentidiño. Tema aparte é o do home ese do Faro, sempre está co mesmo con Flanders e de vez en cando con EU. O que eu non sei é que tipo de formación ten ese home para falar así como se fose "el Oráculo", non hai cousa da que non saiba nin tema que non domine. Ademais de Oráculo tamén debe ser moralista porque sempre está dando leccións de ética e comportamento e escribindo como se os lectores fósemos idiotas e non puidesemos formar a nosa propia opinión. Así lle vai ao seu xornal.

Anónimo dijo...

O sr. Mendaz está a facer o seu traballo de apoio a Ned Flanders, xógase moito. Di Ned, máis ou menos, que o que se fixo é para dinamitar as conversas e pos suposto que el non sexa Alcalde. Esta intervención chega un pouco tarde, debería de terse feito moito antes das eleccións. Os medios para nada falan de que no caso dos Raeiros a Comisión Provincial de Urbanismo denegou en primeiro lugar a licenza por creer que non se axustaba á legalidade, daquela a promotora era Samar 52 S.L. que recorreo a decisión perante a COTOP e a que non sabedes vos quen era o Conselleiro?, sí o sr. Cuíña, que admiteu o recurso e polo tanto lle deu licenza previa, pero que enorme casualidade o mesmo día no que o sr. Conselleiro asina o recurso a Comisión Provincial de Urbanismo de Pontevedra dá o seu visto bo. O Concello de O Grove, remitéulle unha documentación á Consellería de Pesca, e por dúas veces esta lle pide explicacións das causas da remisión. Eu non sei se a devandita obra (incluído o cierre) está fóra da demarcación de costas (quizas por que non mediron desde o deslinde feito ata o muro de peche) pero se un ve o plan achegado pola actual promotora IMPROIN, verá que os cen metros non encolleron, pois desde o deslinde ata o muro de peche só está a estrada e por certo a estrada non tén os 100 metros. Pero a cuestión non é esa, claro que poden escoller unha fórmula para burlar a Lei, facer unha división en partes alícuotas do terreo como modelo de xestión empresarial, pero a parcela no plano físico é indivisible, co cal aínda que se venderan os apartamentos de forma individual, estas vendas non poden acceder ao rexistro da propiedade. Pero á marxe disto e da solicitude pola promotora de constituír una sociedade para a xestión turística do "aparhotel", creo que as autoridades deben ir máis aló na investigación, pasar polo Rexistro da Propiedade de Cambados, ver o que hai, así como se o Rexistrador desestimou algunha pretensión individual, e indagar se hai persoas que mercaron de xeito individual, aos que puideran non térlle dito para o que era, co cal estariamos diante dunha estafa. Pero ao que ía, as autoridades o que deben de perseguir tamén é que realmente exista actividade hoteleira ao remate do ano, de non ser así poderían instar a caducidade ou nulidade da inscrición da firma hosteleira no rexistro da súa actividade, así como instar, (incluído o concello) a nulidade da licencia urbanística para a que se concedeu, sen entrar a valorar se a licencia municipal estaba caducada ou caducara cando comezaron as obras.
Por certo como vai a licenza de primeira ocupación, se non se axusta á realidade da licenza urbanística tamén pode haber problemas, ou é que xa se lle deu polo Concello?.

Anónimo dijo...

Non serei eu quen diga que TODOS E TODAS os funcionarios relacionados coa oficina do APARELLADOR municipal son responsables nos diferentes asuntos de corrupción urbanística que están sendo investigados. Pero sí creo que atenta contra a máis elemental norma de ética na función pública, que unha funcionaria dese departamento sexa parella dun promotor inmobiliario. Sí creo que atenta contra a máis elemental ética na función pública que o responsable dese departamento, ou a súa parella, tamén funcionaria teñan unha propiedade nun edificio ilegal, dos que están sendo investigados. Sí creo que atenta contra a máis elemental ética da función pública que o funcionario responsable da inspección de infraccións urbanísticas teña centos de expedientes abertos, sen pasar polo rexistro do Concello. Sí creo que atenta contra o mesmo que non se executen as sancións por infraccións urbanísticas. Como creo que non é de recibo crer na honestidade do proceder da funcionaria que dimite dun Tribunal, alegando irregularidades, cando o que realmente fai é cobrarlle ao secretario do concello unha factura do seu emparellador, porque este ten á súa secretaria opositando. O secretario terá moito que declarar nos futuros procesos xudiciais... xa o veredes. E como non é de recibo a trama de promotores que pasan a pagar peaxe para poder facer o que lles peta.
Solución: denunciemos todos todo o que sabemos, axudemos aos afectados e afectadas a saír do armario no que os meteron toda esta rede mafiosa que ten en Cachuli o seu recaudador principal. De nada lle vai servir que o ,mentireiro Méndes lle limpe a cagada... Remato dicindo que falo de Marbella, non de O Grove, por se ascaso...

Anónimo dijo...

Os do BENEGÁ debían estar organizando unha ruta turística pola Península de O Grove, na que os que desexen acompañar poderán visitar as marabillas ás que fai referencia a documentación incautada pola Brigada de Investigación. Cada unha das grandes movidazas marbellís serían explicadas por diferentes ex-concelleiros que denunciaron no seu día a súa progresión ilegal e o conseguinte pelotazo, co dedo sinalando para Cachuli e Pantoja, e Roca. Avisade do día e hora de concentración. Esta iniciativa social non conta con subvención de Albayos; Florencio; Vivencio Rubirosa; Varela de Improín e Outón. Pero tampouco conta co asesoramento técnico de Alfonso de Marín, emparellador muñicipal, e da súa colega Jovaina; e n¡nin seqyuera está prevista a sustadora asistencia de Lolitiña Caralla ocupada en acarrexarlle documentación ao seu inmobiliario particular, esa ALUMBREA comunidade de bens gananciales, tan honrada...

Anónimo dijo...

Pode confirmarse que na especulación de Reiros o arquitecto foi un tal Carlos Berride, coñlecido dirixente do Psoe, e ex concelleiro en Vilagarcía; e que o asesor legal, foi, ou é, un tal Elias Lamelas, tamén dirixente do Pesoe e ex-concelleiro do Grove, e que por eso Cascabelos, anda calado coma un peto por eso, e por algho mais... ¿é verdá que hai tempo lle mandarton amenazas aos do Bloque para que retiraran as denuncias...?

MINERVA dijo...

A NOSA PENINSULA E ALGO MAIS QUE MARBELLA, MOITO MAIS GRANDE, MAIS COMPLEXA, MELLOR COCIDA, COMO AS BOAS ROSCAS, EIQUÍ A MASA LEVA MOITO TEMPO MOÉNDOSE, VOLTEÁNDOSE NAS MÁS DO TODO PODEROSO, O NOSO SEÑOR FEUDAL, O SR. DE LA “MECA”, AGORA EN MENESTERES, NON DE CURA CON DEREITO A PERNADA, SENON DE APARELLADOR, ESPECULADOR E MANIPULADOR DE XENTES QUE FIXERON DA PORTA TRASEIRA, DO SOBRE CHEO DE CARTOS SEN NOME, DA CADEA DE FAVORES E DO CONSTRUIR SEN IMPORTAR A QUEN SE JODA, SEA XENTE, SEA LUAR, SEXAN AMBOS; FIXERON DESTE POBO O LUGAR DOADO, A PENÍNSULA BARATARIA DOS POLÍTICOS OPORTUNISTAS E CORRUPTOS, OS ESPECULADORES, OS PROMOTORES DE ALTOS VÓS E OS CONSTRUCTORES, E QUE TODOS ELES XIRASEN E MEDRASEN ENTORNO E A CONTA DE ESTE FEUDO. E AGORA O MANTO DA CORRUPTELA E TAN INMENSO QUE A XENTE XA DA POR NORMAL QUE O CEO SEA SEMPRE DE COR NEGRO, PORQUE O MANTO TÁPANOS A TODOS E XA NON NOS ACORDAMOS DO COR DA TRANSPARENCIA, DA HONESTIDADE. ASÍ CAMIÑA O GROVE, A DERIVA, CONDEADA A RUINA DE MOITOS POR LOS PETOS CHEOS DE VÍBORAS QUE SE MOVEN BAIXO A FLAUTA DE AMELÍN, O NOSO QUERIDO SR. FEUDAL. ÉL E A SUA MAQUINARIA SON COMO UNHA APISONADORA XIGANTE QUE MOVE VOLUNTADES, PAGA SILENCIOS, AFOGA DEREITOS E FAINOS ESCRAVOS, QUE NON LACAYOS, DE ESTE REINO DE TAIFAS DONDE NADA TEN LÍMITE AVENDO VOS ANACOS QUE REPARTIR. ¿ DÓNDE VAN OS FISCAIS, O XUICES, O SISTEMA XUDICIAL, A FISCALIA ANTICORRUPCIÓN, QUE AÍNDA NON FICOU OU CAEU NA CONTA SINXELA DE REVISAR UN A UN DESDE OS ÚLTIMOS DEZ ANOS, POR EXEMPLO, TODA-LAS SENTENCIAS XUDICIAIS QUE, VEN POR LA SUA OMISIÓN, OU BEN POLA SUA IMPLICACIÓN, TEÑEN NO CONCELLO O SEU ORIXE, SEMPRE POR MOR DO ATROPELO URBANÍSTICO O QUE ESTAMOS SOMETIDOS; CANTAS SENTENCIAS FIRMES SEN EXEJUTAR, CANTAS DENUNCIAS CURSADAS, CANTAS ANTE A XUNTA,…E ÉSTA CALANDO PESE A TER OBRIGA DE INTERVIR DESDE SEMPRE POIS ASÍ O RECOLLE O PRINCIPIO DE SUBRROGACIÓN REFLEXADO NAS DIFERENTES LEIS DO SÓ? ¿E DO CONSELLO DE CONTAS QUE PODEMOS DECIR? TRABALLARON E TRABALLAN ARREO, CON CATRO OBRAS MOI COÑECIDAS E DE EMBERGADURA FIXERON UN INFORME DE FISCALIZACIÓN DA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAI DENDE OS ANOS 98 O 2001. O RESULTADO ERA DE XULGADO DE GUARDIA, DE DAR PE A REMENXER E CONFISCAR ATA O ÚLTIMO EXPEDIENTE URBANÍSTICO DESTA VILA E SOMETELA A CIRUXÍA DA XUSTICIA, PERO NIN CON ESO FOI DA BONDO, E RESULTOU SER, NON UN REVULSIVO PA LAVAR A NOSA CASA MUNICIPAI, SENON UN PROBLEMA MAIS A QUERER ARANXAR DE SEGUIDA CON NOVO PXOM. ¡ O NOVO PXOM !, PAPEI MOLLADO, NACIDO XA CASTRADO POLA SUA INCONCRUENCIA COA REALIDADE, POIS, MENOS MAL QUE SE PARALIZARON AS NORMAS, SENON XA NON TÍÑAMOS NIN PINOS PA FACER SOMBRA. BASTA DARSE UNHA VOLTA PO-LO CASCO URBAN, POLOS SÓS RÚSTICOS, FORESTAIS, PAIXAJÍSTICOS, DE COSTAS, RURAIS, E RESULTA DA BONDO PA VER O QUE NOS ESPERA. E QUE VO VECIÑO, XOGAN COA TUA INOCENCIA, CO SEU PODERIO, E ISTO NON E CUESTIÓN DE CORES POLÍTICOS, POIS EN TODO-LOS PARTIDOS SE COCEN FABAS, SENON DO COR DO BILLETE CO QUE SE XOGE ENCIMA DA MESA. SALVO PO-LO CAMBIO DE GOBERNO, E POLA ESPERANZA DE QUE A NOVA CONSELLEIRA DE POLÍTICA TERRITORIAL FAGA ANACOS ESTE “PXOM”, OU QUE A FISCALIA ANTICORRUPCIÓN VEÑA DE VISITA OBRIGADA A NOSA TERRA CON IDEA DE POÑELA CARA ARRIBA, POUCAS MAIS ESPERANZAS TEMOS DE QUE ESTO DE UN XIRO DE TIMÓN, POIS O FEITO XA E PRACTICAMENTE IMPARABLE, ELES SÁVENNO, A XUSTICIA E LENTA; E COMO PASOU CO NARCOTRÁFICO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO OU CON OUTROS FENÓMENOS SOCIAIS COS QUE O SISTEMA TIÑA QUE REACIONAR EN CONCORDANCIA E PROPORCIONALIDADE, COA MAFIA DO LADRILLO PASA O MESMO: E TANTA A XENTE DE DIFERENTE ÍNDOLE, CONDICIÓN E CARGO IMPLICADA DIRECTA E INDIRECTAMENTE QUE A NON AVERSE ADOPTADO MEDIOS, LEIS, CASTIGOS MAIS SEVEROS POS CULPABLES, ETC., EN DEFINITA TODO O NECESARIO PA COMBATIR ESTA LACRA, AGORA A VER QUEN LLE VOTA A MAN A ESTE TIBURON OU BURACO NEGRO, COMO OS QUE MEDRAN NO UNIVERSO, QUE TODO O ENGULLEN, TODO O TRANSFORMAN EN OTRA FORMA DE MATERIA, E O PEOR DE TODO E QUE PESE A SUA FORZA, A SUA DIMENSIÓN, NON ACADAMOS A PERCIBI-O HASTA QUE SOMOS DEVORADOS.

Anónimo dijo...

E de paso que investiguen o patrimonio dos que governaron ata agora.Familiares incluídos.!! E leña con eles !!

Anónimo dijo...

declarasion de renda,cando entran e cando salen os familiares tamen. Borreiros tamen quere que investijen eses edifisios fixose todo moi rapido

Anónimo dijo...

BOICOT ao FARO de VIGO, para que non nos tomen o pelo, para que non nos engañen mais, para que boten fora a MMM. NON COMPREDES FARO DE VIGO NIN O LEADES

Terra de morto dijo...

Bombero, Suca, Asunsión, Javierito Padín... e ajora que ides disir da vosa brasileira, con clase y elejansia; era boa se enleara co Méndes e marcharan os dous po Caribe, levando ao matonsiño do moso juapo.
BOIKOT AO FARO DE VIGO. TODOS E TODAS POLA RETIRADA DE MÉNDES.
¡PÁSAO!

PANAIDE dijo...

Perdón de antemán polo escueto do mensaxe que vou a poñer,pero non teño tempo...So quero dicir...que estamos no tempo da colleita "O que sementa tamén ten que recoller",e a moitos que pensaban que se ían ir de rositas cos "chanchullos" inmobiliarios estanselle poñendo os mesmos de corbata...XA ERA HORA!!!

Anónimo dijo...

isto non ten nome!!!
a xente do pueblo que levamos toda a vida traballando pa poder ter unha casiña ou piso honradamente q veñan uns cuantos e q por medio de un pxom ata o de agora inexistente e que che le leven a mitad,outros esperando uns meses larjos pa q che concedan unha licencia pa poder obrar e hai trabas por todolos lados(a non ser q teñas padriños no concello ou sexas o construtor de turno)e OUTROS XA TEÑEN OU CREEN QUE TEÑEN A VIDA RESOLTA CON PISOS EN TODOLOS EDIFICIOS NOVOSque construiron,que investiguen xa que carallo de politicos temos no noso concello!!!non hai dereito o que estan fasendo.
en relasion o tema raeiros si inda fose apartahotel bueno.pero o que non se pode e vender eso como o estan fasendo a 70 e a 90 millons.
ahhh a se queres construir prepara o sobre por detras
fora os politicos e aparexadores corruptos

Anónimo dijo...

I like use viagra, but this no good in my life, so viagra no good.