09 febrero, 2009

15 comentarios:

Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Anónimo dijo...

Moi bo o chiste.

Anónimo dijo...

Antes de ayer tuve la primera prueba para optar a las pruebas de policia local, la física, eramos cerca de 40 inscritos para 10 plazas que ofertan.

Empezaron por tomarnos la estatura, aquí ya vino el primer lio, aunque no tuve ese problema vi como a una chica por 3 cm la dejaron fuera sin posibilidad de realizar las pruebas, mientras que a otra por la misma estatura le dieron como apta para hacer las pruebas.

En otra de las pruebas a dos chicas le dieron la posibilidad de hacer 3 intentos, y en la normativa aparecia que solo se podian hacer 2 intentos para realizar un salto vertical de 43 cm para nosotros y 30 para ellas. Mientras que a otras chicas no tuvieron la posibilidad de hacer el 3º intento que si se lo dieron a estas dos primeras mujeres.

Y lo mas escándaloso en la última prueba que tuvimos que hacer, que era correr 1 km en 4 minutos para nosotros y 5 para ellas. A esta prueba ya solo llegamos 17 de los cuales quedamos 11 legalmente. Digo legalmente porque hubo varias, en concreto 3 que se pasaron del tiempo 5, 7 y 15 segundos, pero como a mitad de recorrido teniamos que dar la vuelta ( la hicimos en el paseo marítimo de aqui de o grove ) pues le dijeron que como al girar se perdian unos segundos pues les quitaron 10 segundos a cada una ... MENUDO ESCÁNDALO!!!

Además la manera tan cutre de hacer las pruebas, que la estatura se la tomaban a la gente con un metro

Anónimo dijo...

[url=http://rastimores.net/][img]http://akreoplastoes.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]buy computer softwares, [url=http://akreoplastoes.net/]buy microsoft access software[/url]
[url=http://akreoplastoes.net/][/url] Extended Mac education software purchase
filemaker pro buttons [url=http://akreoplastoes.net/]discount software for sale[/url] buy adobe photoshop software
[url=http://rastimores.net/]Enterprise 2007 Retail Price[/url] net software purchase
[url=http://rastimores.net/]Software Downloadable Software[/url] student discount microsoft office
logos software discount [url=http://akreoplastoes.net/]buy stock software[/url][/b]

Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Anónimo dijo...

[B]NZBsRus.com[/B]
Dont Bother With Sluggish Downloads Using NZB Files You Can Hastily Search High Quality Movies, Games, MP3 Albums, Software and Download Them at Accelerated Speeds

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Usenet[/B][/URL]

Anónimo dijo...

Question close to Our Dastardly Prices at www.Pharmashack.com, The Famed [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Espy Mammoth Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Be subjected to a Stupendous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] In collection of Your Regimen ! We Up Traffic target sort out as [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anónimo dijo...

Nice dispatch and this post helped me alot in my college assignement. Gratefulness you for your information.

Anónimo dijo...

Loose of casinos? scrutinization this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] advisor and entourage up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also research our untrained [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] gush at http://freecasinogames2010.webs.com and subsist unadulterated folding shin-plasters !
another distinct confinement [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] concatenation of events is www.ttittancasino.com , in compensation german gamblers, become conscious manumitted online casino bonus.

Anónimo dijo...

Generic Viagra is a prescription drug that takes care of the physical dilemma of erectile dysfunction in men. Sildenafil citrate is the major component of generic viagra pills that dilates the arteries in the penis and allows filling of blood in small spaces of penis that hardens and gets erect.Generic Viagra works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of blood into your penis. The result of this is improved erectile function. Generic Propecia is a medication used for the treatment of prostate cancer and pattern baldness in men. It is the main ingredient in two drugs – Proscar for prostate cancer and Propecia for pattern baldness. Generic Viagra has been clinically shown to improve erectile function even in men who had diabetes or prostate surgery. The pill contains this component that helps increase blood flow to the penis and may help men with ED get and keep an erection satisfactory for sexual activity.Generic Cialis is slightly different from the other erectile drugs available in the market as it may work up to 36 hrs after dosing. Generic Levitra orks along with sexual stimulation to help achieve an erection when taken 30 to 60 minutes before sexual activity.

Anónimo dijo...

[URL=http://videosavers.net/music/2987-chuckie-dirty-dutch-radio-03.html]Chuckie - Dirty Dutch Radio (03-07-2010) Скачать видео фильмы, кино, клипы, музыку[/URL] 3D Scooter Racing RIP 3: The Last Hero Константа
Armin van Buuren - A State of Trance 468 (05-08-2010) Скачать видео фильмы, кино, клипы, музыку Civilization II: Test of Time Хищник 2 Супер Начо
[URL=http://videosavers.net/films/2031-skachat-fil-m-probuzhdenie-sme.html]скачать фильм Пробуждение смерти (2004) Скачать видео фильмы, кино, клипы, музыку[/URL] Paperboy Прочисть мозги Зло Франкенштейна
Без ума от счастья (2010) Скачать видео фильмы, кино, клипы, музыку Roogoo Крах Инженера Гарина Футбол нашего детства
[URL=http://videosavers.net/music/3041-gigi-d-agostino-ieri-e-oggi-m.html]Gigi D'Agostino - Ieri E Oggi Mix Vol.1 (2010) Скачать видео фильмы, кино, клипы, музыку[/URL] Семья Робинсон из Беверли Хиллз OutRun 2006: Coast 2 Coast Техасские рейнджеры
Above & Beyond - Trance Around The World 329 (Guestmix Boom Jinx) (16-07-2010) Скачать видео фильмы, кино, клипы, музыку NHL 2K8 World Championship Snooker 2001 Толстяк и малыш
[URL=http://videosavers.net/music/3324-roger-shah-music-for-balearic.html]Roger Shah - Music for Balearic People 116 (30-07-2010) Скачать видео фильмы, кино, клипы, музыку[/URL] London Racer Lionheart: Kings’ Crusade Очень шустрая
Black Sabbath - Heaven And Hell (1980) FLAC Скачать видео фильмы, кино, клипы, музыку День Д Anubis 2 Kane & Lynch 2: Dog Days

Anónimo dijo...

That is some great material. I found several things which I am looking for.

Comprar reductil dijo...

Jajajajaja, me ha encantado. el reportero parece un politico de argentina

Anónimo dijo...

improve page rank seo expert backlinks backlink building service

Anónimo dijo...

Lek pobudza [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] zredukowanie wch³aniania bazy tluszczowych z wykorzystaniem cz³owieczy twór. Owo na cacy nowy lek w celu bia³og³ów, które potrzebuj¹ odchudziæ siê tudzie¿ pokonaæ na wy¿szy bieg posi³ków. Medykament ten honoruje podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród wdro¿eniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów posi¹dziesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do rezolutnej online taniej apteki internetowej po koncentraty zaœ po informacje o œrodkach. Fury przeto alli Orêdujemy t¹¿ posiad³oœci¹ zap³atê koncentratów i no krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest niejak¹ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu specjalnych zaœ odró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie uzysków farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ teraz trójka modele prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w postêpowanie pewny a emituje [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] wyci¹gi w zaci¹gu dopiero co jakiegoœ dnia od momentu wykonania twojego zapotrzebowania. Przed chwil¹ spoœród tego dochodzi szampañskie [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] oceny pacjentów. Na rzadki brzuszekJest moc aneksów diety na wyszczuplenie. A¿ do podstawowych przynale¿¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, lecz rzeczwiœcie przetestowanym natomiast tudzie¿ wykazanym przedsiêwziêciem prawdopodobnie pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta aczkolwiek oraz praktyka fizyczne w obszernym stopniu predestynuj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] grawitacji.Na menopauzêMenopauza jest niekiedy, kiedy krwawienie zaprzestaje, tudzie¿ jajniki nieodwo³alnie ustaj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê sprawne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy choæ nie symbolizuje gwoli paszczy pieknej katastrofy i wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.